31 En van Asriel het geslacht der Alrielieten; en van Sechem het geslacht der Sechemieten;