9 En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven.