23 De geslachten der Gersonieten zullen zich legeren achter den tabernakel, westwaarts.