37 En de pilaren des voorhofs rondom, en hun voeten, en hun pennen, en hun zelen.