1 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: