36 Hun getelden nu waren, naar hun geslachten, twee duizend zevenhonderd en vijftig.