48 Hun getelden waren acht duizend vijfhonderd en tachtig.