26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!