4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.