8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.