20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.