11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.