15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.