4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.