11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.