7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.