3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!