2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.