6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.