12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeen na dezen.