8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.