2 Het hart des wijzen is tot zijn rechterhand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.