8 Het voordeel des aardrijks is voor allen: de koning zelfs wordt van het veld gediend.