5 Ook heeft zij de zon niet gezien, noch bekend; zij heeft meer rust dan hij.