16 De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.