2 Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.