23 De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.