34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.