4 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.