30 Toen stond Pinehas op, en hij oefende gericht, en de plaag werd opgehouden.