11 Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?