30 Ik zal den HEERE met mijn mond zeer loven, en in het midden van velen zal ik Hem prijzen.