155 Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet.