97 Mem. Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag.