4 De HEERE snijde af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong.