2 Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden;