4 HEERE! doe den goeden wel, en dengenen, die oprecht zijn in hun harten.