4 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.