16 En haar priesters zal Ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen.