2 Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.