14 Want de HEERE zal Zijn volk richten, en het zal Hem berouwen over Zijn knechten.