14 En voerde Israel door het midden van dezelve; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.