8 De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.