10 Gij, die den koningen overwinning geeft, Die Zijn knecht David ontzet van het boze zwaard;