11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!