17 Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.