6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.