5 Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.