Psalmen 20:8

8 Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN, onzes Gods.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice