1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.